Πέμπτο ενημερωτικό δελτίο iGuide

Το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων και ενημερώσεων iGUIDE είναι τώρα έτοιμο. Αυτό μπορεί να είναι προσβάσιμο εδώ. Ενημερωτικό Δελτίο

read more

Τέταρτο ενημερωτικό δελτίο iGuide

Το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων και ενημερώσεων iGUIDE είναι τώρα έτοιμο. Αυτό μπορεί να είναι προσβάσιμο εδώ. Ενημερωτικό Δελτίο

read more

iGuide Τρίτο ενημερωτικό δελτίο

To τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου iGUIDE κάνει αναφορά στα επόμενα βήματα της κοινοπραξίας του έργου που εργάζεται ασταμάτητα εδώ και κάποιους μήνες, εξ αποστάσεως, για την προετοιμασία του Εισαγωγικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στους 36 καινοτόμους πόρους που ανοίγουν δρόμους προς τις ομάδες στόχους για να γίνουν […]

read more

iGuide Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο

Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο των ειδήσεων και ενημερώσεων του iGUIDE είναι τώρα έτοιμο. Ενημερωτικό Δελτίο

read more

iGuide πρώτο ενημερωτικό δελτίο

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο των ειδήσεων iGUIDE και των ενημερώσεων είναι τώρα έτοιμο. Μπορεί να το κατεβάσετε πιο κάτω.

read more