Rezultate

IO1: Setul de instrumente pentru planificarea carierei:  Constă din 36 de resurse, la nivel introductiv și avansat, care vizează dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor cursanților adulți în legătură cu pregătirea lor pentru un loc de muncă, căutarea unui loc de muncă și păstrarea unui loc de muncă.

Download Learner Handbook

IO2: Program de formare introductivă și continuă pentru profesioniștii în consiliere și orientare în carieră: Este un program cuprinzător de inițiere pentru educatorii de adulți, profesioniștii în consiliere și orientare în carieră, agenții de angajare etc., al cărui scop este de a îi sprijini pe aceștia în predarea planificării carierei și a facilita învățarea membrilor grupului țintă în cadrul unor medii de învățare bazate pe tehnologii netradiționale.

Download Training program

IO3: Platforma de e-Learning: Este principala interfață de învățare a proiectului, ce oferă cursanților adulți un mediu de învățare antrenant, în care își pot dezvolta cunoștințele, abilitățile și atitudinile care să-i ajute planificarea carierei.

Visit platform