Despre proiect

Proiectul iGUIDE își propune să sprijine adulții pentru dezvoltarea abilităților de bază necesare pentru planificarea și gestionarea propriei cariere.

Prezentare generală

Există un decalaj considerabil în ceea ce privește consilierea adulților, în special în furnizarea de consiliere pentru angajați, lucrători cu un nivel scăzut de calificare și lucrători angajați în locuri de muncă vulnerabile. Noțiunile de loc de muncă pe viață sau de abilitate pe viață au devenit istorie pe o piață europeană a muncii care evoluează rapid, iar mulți adulți care sunt astăzi angajați se pot aștepta la o serie de schimbări în traiectoria carierei lor înainte de pensionare.

Proiectul iGUIDE va sprijini membrii grupului țintă să dezvolte abilitățile de bază necesare pentru planificarea și gestionarea avansării în carieră. Dezvoltarea unor abilități de bază, cum ar fi căutarea unui loc de muncă, analiza informațiilor, comunicarea cu angajatorii din piața muncii, evaluarea propriilor abilități, competențe și interese în contextul unui exercițiu de planificare a carierei, oferă un mod inovator și benefic de a dezvolta aceste seturi de abilități, care sunt relevante și pentru alte domenii fără legătură cu cariera. Utilizarea celor mai recente tehnologii și a resurselor de învățare media reprezintă o bună modalitate de a dezvolta metode de învățare inovatoare, care să îmbunătățească experiența de învățare a membrilor grupului țintă.

Încurajarea instructorilor pentru adulți să lucreze în medii noi, îmbunătățite din punct de vedere al tehnologiei și să utilizeze noi resurse media nu va avea succes decât dacă se oferă o instruire introductivă adecvată care să dezvolte competențele didactice și încrederea instructorilor pentru adulți. Acesta va fi un obiectiv cheie al proiectului iGUIDE prin programul propus de instruire introductivă.

Obiective

Proiectul iGUIDE va sprijini angajații cu calificări reduse și lucrătorii angajați în locuri de muncă vulnerabile pentru dezvoltarea abilităților de bază necesare planificării și gestionării propriilor modalități de avansare în carieră. Prin dezvoltarea unor metode de învățare inovatoare care să îmbunătățească experiența de învățare a membrilor grupului țintă, acest proiect va utiliza cele mai noi medii tehnologice și resurse de învățare media. Instructorii pentru adulți vor fi încurajați să lucreze eficient în medii noi, îmbunătățite din punct de vedere tehnologic și să utilizeze cu succes noi resurse media, urmând instruirea introductivă adecvată care le va dezvolta competențele didactice și încrederea.

Metodologia

iGUIDE va dezvolta un model complet de furnizare a unei noi metode de planificare a carierei care să sprijine angajații cu calificări reduse și pe cei angajați în locuri de muncă vulnerabile. Acesta va avea o abordare ab initio (de la început/ de la zero) pentru dezvoltarea acestor noi resurse la nivel introductiv și avansat. Cu obiective pentru furnizarea de servicii de orientare profesională încadrate din ce în ce mai mult în politicile generale de învățare de-a lungul vieții din statele membre, modelul dezvoltat de iGUIDE va fi relevant și aplicabil dincolo de grupul țintă inițial și în întregul domeniu de educație și formare în care sunt furnizate servicii de consiliere și orientare profesională.

Resursele iGUIDE vor fi, de asemenea, relevante pentru angajați din întreaga economie care se confruntă cu perspectiva schimbării de carieră. În prezent, nu există un serviciu de orientare pentru persoane angajate care ar putea avea nevoie să-și schimbe cariera ca răspuns la schimbarea pieței muncii. Aceasta reprezintă o inovație semnificativă adusă de proiectul iGUIDE. iGUIDE propune o abordare complet nouă pentru dezvoltarea planificării carierei ca subiect și care vine la pachet cu rezultatele învățării ce trebuie atinse. El propune o schimbare completă a modului de abordare dominant, în ceea ce privește îndrumarea carierei și propune modernizarea modului în care serviciile de orientare profesională sunt furnizate, pentru a reflecta realitatea pieței europene a forței de muncă. Proiectul propune să valorifice ubicuitatea (omniprezența) și potențialul ultimelor tehnologii pentru a dezvolta planificarea carierei și a sprijini proceduri care sunt neutre din punct de vedere al costurilor pentru furnizorii de servicii. În plus, acesta urmărește să ofere cursanților individuali adulți o suită de resurse pentru auto-instruire, pe care să le poată utiliza pentru a-și dezvolta abilitățile de planificare a carierei independent de profesioniștii din educație și consiliere.