A projektről

Az iGUIDE projekt célja, hogy felnőttek számára nyújtson támogatást a karriertervezéshez szükséges jártasság megszerzésében.

Áttekintés

A felnőttkori karrier-tanácsadás – különösképpen a munkavállalók, alacsony képzettségűek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók esetben jelentős hiányosságokat mutat. Az életen át tartó egyazon munkahelyen való foglalkoztatás ma már az európai munkaerőpiac múltjának tekinthető és manapság a legtöbb munkavállaló számos kihívással néz szembe karrierútja során a nyugdíjazást megelőzően.

Az iGUIDE projekt támogatást nyújt célcsoportja tagjainak a karrier-előrehaladási útjaik megtervezéséhez és kezeléséhez szükséges alapvető készségek fejlesztésében. Ilyen készségek például a lehetőségek felkutatás, az információk elemzése, a munkaerő-piaci szakértőkkel és munkáltatókkal való kommunikáció, a saját készségek, kompetenciák és érdeklődés vizsgálata és értékelése. Mindezek a karrier-tervezési gyakorlat keretében innovatív és hasznos módszert kínálnak a készségfejlesztés és más egyéb területeken is. A legújabb technológiai környezet és a mediatizált tanulási források felhasználása jó lehetőséget kínál innovatív tanítási módszerek kifejlesztésére a célcsoport tagjainak tanulási tapasztalatainak fokozása érdekében.

A felnőttképzésben részt vevő oktatók ösztönzése az új technológiai környezetben történő munkavégzésre és az új mediatizált források felhasználására csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő bevezető képzés áll rendelkezésre, amely növeli a képzők oktatási kompetenciáit és magabiztosságát. Ez az iGUIDE projekt legfontosabb célja, amely a projekt során kidolgozott képzési program keretében valósul meg.

Célok

Az iGuide projekt célja, hogy segítse az alacsonyan képzett és a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalókat karrierjük megtervezésében és az ehhez szükséges alapvető készségek fejlesztésében. A célcsoport tagjainak tanulási tapasztalatainak javítását célzó innovatív oktatási módszerek fejlesztése során a projekt a legújabb technológiai környezetet és mediatizált tanulási forrásokat használja fel. A project arra ösztönzi az oktatókat és képzőket, hogy hatékonyan dolgozzanak az új technológiával továbbfejlesztett környezetben és sikeresen használják az új mediatizált erőforrásokat a megfelelő képzés után, amely erősíti tanítási kompetenciájukat és magabiztosságukat.

Módszerek

Az iGUIDE új, átfogó karrier-tervezési modell kidolgozását tűzte ki céljául az alacsonyan képzett és a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók támogatása érdekében. Ab initio megközelítést alkalmaz új oktatási anyagok bevezető és haladó szintű fejlesztésére. Az EU tagállamok egész életen át tartó tanulására vonatkozó politikáival összhangban az iGUIDE által kidolgozott modell az eredeti célcsoporton, oktatási és képzési környezetben kívül is releváns és alkalmazható lesz pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások során.

Az iGUIDE keretében kifejlesztett oktatási anyagok bármely szakterületen dolgozó, karrierváltás előtt álló munkavállaló számára hasznosak lehetnek. Jelenleg nincsenek karrier-tanácsadási szolgáltatások olyan aktív munkavállalók számára, akik a változó munkaerő-piaci igények miatt kell munkahelyet váltaniuk. Ez az iGUIDE projekt egyik fő újítása. Az iGUIDE egy teljesen új megközelítést javasol a karrier-tervezés fejlesztésében. Az megszokott gondolkodásmódtól eltérően a karrier-tanácsadás korszerűsítését javasolja, hogy az jobban igazodjon európai foglalkoztatási piac valóságához. A projekt a legújabb technológiák és a jelenlévő lehetőségek kiaknázását irányozza elő olyan karrier-tervezési és tanácsadási módszerek mentén, amelyek a szolgáltatók számára költség-semlegesek. Célja továbbá, hogy az egyéni felnőtt tanulók számára önképző oktatási anyagot biztosítson, amelyek önállóan is felhasználhatók karrier-tervezési készségeik fejlesztésére, oktatási és tanácsadási szakemberektől függetlenül is.