O projektu

Cílem projektu iGUIDE je podporovat dospělé v rozvíjení základních dovedností potřebných k plánování a řízení vlastní kariéry.

Přehled

V nabídce poradenství pro dospělé existuje značná mezera, zejména pokud jde o poradenství dělníkům, pracovníkům s nízkou kvalifikací a pracovníkům v ohrožených zaměstnáních.

Pojmy „celoživotní zaměstnání“ a „životní dovednosti“ jsou již dlouho součástí minulosti. Na rychle se rozvíjejícím evropském trhu práce mohou pracující dospělí před odchodem do důchodu očekávat řadu změn v jejich profesi.

Projekt iGUIDE bude podporovat členy cílové skupiny v rozvíjení základních dovedností potřebných k plánování a řízení vlastního kariérního postupu. Rozvoj základních dovedností, jako je provádění výzkumu, analýza informací, komunikace se zaměstnavateli a odborníky na trhu práce, posuzování vlastních dovedností, kompetencí a zájmů v rámci plánování kariéry, představuje inovativní a prospěšný způsob rozvoje těchto dovedností, které jsou rovněž relevantní v řadě oblastí, které nesouvisejí s kariérou. Využití nejnovějších technologií a vzdělávacích zdrojů využívajících média je dobrým způsobem vývoje inovativní výukové metody pro zlepšení zkušeností s učením členů cílové skupiny.

Povzbuzování pedagogů dospělých, aby pracovali v nových technologicky zdokonalených prostředích a používali nové zdroje využívající média, bude úspěšné pouze tehdy, bude-li k dispozici odpovídající úvodní školení. Toto školení posílí pedagogické schopnosti a důvěru pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých, což je klíčovým cílem projektu iGUIDE prostřednictvím navrhovaného programu úvodního školení.

Cíle

Projekt iGUIDE bude podporovat pracovníky s nízkou kvalifikací a pracovníky v ohrožených zaměstnáních v rozvíjení základních dovedností nezbytných pro plánování a řízení vlastního kariérního postupu. Při vývoji inovativních výukových metod pro zlepšení zkušeností členů cílové skupiny bude tento projekt využívat nejnovější technologie a výukové zdroje obsahující média. Pedagogové pro dospělé budou povzbuzováni k tomu, aby efektivně pracovali s novými technologiemi a aby úspěšně používali nové zdroje využívající média po odpovídajícím úvodním školení, které vybuduje jejich pedagogické schopnosti a důvěru.

Metodologie

iGUIDE vypracuje komplexní model poskytování nových intervencí v oblasti plánování kariéry na podporu pracovníků s nízkou kvalifikací a pracovníků v ohrožených zaměstnáních. Bude přijímat ab intio přístup k rozvoji těchto nových zdrojů na začátečnické a pokročilé úrovni. Vzhledem k tomu, že cíle poskytování poradenských služeb jsou čím dál častějí součástí programů celoživotního učení členských států EU, bude model vyvinutý iGUIDE relevantní a použitelný i mimo původní cílovou skupinu a v průběhu vzdělávání a odborných kurzů, kde jsou poskytovány poradenské služby.

Zdroje iGUIDE budou rovněž relevantní pro pracovníky na všech úrovních v celé ekonomice, kteří by mohli být donuceni změnit povolání.

V současné době neexistuje žádná poradenská služba pro ty, kteří již pracují a zároveň možná budou muset změnit svou profesi v reakci na měnící se trh práce. To představuje významnou inovaci projektu iGUIDE. iGUIDE navrhuje zcela nový přístup k rozvoji plánování kariéry jako předmětu s požadovanými výsledky. Navrhuje úplný posun v převládajících názorech, pokud jde o kariérové poradenství, a navrhuje modernizaci profesního poradenství tak, aby odrážela realitu evropského trhu práce. Navrhuje využít všudypřítomnost a potenciál nejnovějších technologií k rozvoji plánování kariéry a podpůrných rámců, které jsou pro poskytovatele služeb nákladově neutrální.

Dále si klade za cíl poskytnout jednotlivým dospělým studentům soubor zdrojů sebevzdělávání, které mohou využít k rozvoji svých dovedností v oblasti plánování kariéry nezávisle na pedagogických a poradenských profesionálech.