Εταίροι

Ο Οργανισμός Rightchallenge, είναι μη κυβερνητικός και στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέσα κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων –ανεξαρτήτως κοινωνικής κατάστασης, ηλικίας ή φύλου-προκειμένου να έχουν τα εφόδια για να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, όπως είναι η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και ο ελεύθερος χρόνος. Συνεπώς, ως οργανισμός ο οποίος ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, διότι έχουμε την πεποίθηση ότι είναι ουσιώδης για την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. https://rightchallenge.org/

Το CARDET, είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων, της δημιουργίας ικανοτήτων και της διαδικτυακής μάθησης. Το CAREDT είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένο με πανεπιστήμια και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων (Μαζικής Ενημέρωσης). Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα σχέδια σχετικά με την ανάπτυξη της απόκτησης ικανοτήτων και σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (VET), τη στήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη γραφειοκρατία, τα ψηφιακά εργαλεία, την διαδικτυακή μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων ομάδων. Το CARDET αποτελείται από μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διεθνών έργων.
www.cardet.org

Η ADES, (Οργανισμός Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης) που εδρεύει στο Curtea de Arges στην Ρουμανία, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έγινε νομική οντότητα (ΜΚΟ) τον Ιούνιο του 1995. Η αποστολή της ADES, είναι να δημιουργήσει θετικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στις κοινότητες σε όλη τη Ρουμανία κατά τρόπο επαγγελματικό, ηθικό και υπεύθυνο.

Η αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω των ακόλουθων στόχων: ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, υποστήριξη της ανάπτυξης και επέκτασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις τοπικές κοινότητες. https://www.adescda.ro

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 1999 στην πόλη Krnov, στην Τσεχική Δημοκρατία. Έχει καταστεί περιφερειακός ηγέτης στην αγορά, σε όλες τις μορφές επανένταξης την κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Συμμετέχει τακτικά σε εθνικά και διεθνή προγράμματα με επίκεντρο τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη δια βίου μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την καθοδήγηση, την διαδικτυακή μάθηση, τις ειδικές μεθόδους συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, τα προγράμματα ένταξης κτλ.
www.reintegra.cz

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας INNEO, εδρεύει στο Rzesow (Πολωνία). Ιδρύθηκε το 2011 για την παροχή κατάρτισης στους νέους, ως επί το πλείστο, ως μέρος του προγράμματος Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Μετά από δυο χρόνια εργασίας σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη του δικτύου επαφών του, τα μέλη της INNEO, αποφάσισαν να αναπτύξουν σχέδια της ΕΕ. Επί του παρόντος συμμετέχει σε πολλαπλά προγράμματα Erasmus+, κυρίως σε τομείς όπως: επιχειρηματικότητα, υπηρεσίες πληροφορικής, εκπαίδευση και δημιουργικές βιομηχανίες. Το προσωπικό της INNEO έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή κατάρτισης, στην έρευνα, στις δραστηριότητες διάδοσης, καθώς και στη διαχείριση και διοίκηση έργων.
http://inneo.org.pl

Η εταιρεία Future in Perspective Ltd., είναι μία ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαδικτυακής μάθησης, της παραγωγής μέσων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Μέσα από τις εργασίες μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτήσαμε και στηρίξαμε τις τοπικές ομάδες νέων, τις κοινότητες των μεταναστών, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα που απουσιάζουν από την εκπαίδευση, προκειμένου να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και με τις προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε επίσης εξειδίκευση και εμπειρία στην στήριξη των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές όπως είναι ο δημιουργικός, ο πολιτιστικός και ο πράσινος τομέας για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με νέους και ενήλικες για να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων και της διαχείρισης της σταδιοδρομίας, στηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων ούτως ώστε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στον τομέα. Η Μελλοντική Προοπτική, είναι μία επιχείρηση σύγχρονη, δομημένη ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που αποτελείται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνεργασίες και συμμαχίες. Διαθέτουμε ένα βασικό προσωπικό που αποτελείται από 6 εξειδικευμένους ειδικούς σε συμπληρωματικούς κλάδους, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, την παραγωγή και τον σχεδιασμό μέσων ενημέρωσης, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την διαδικτυακή μάθηση, την ανάπτυξη της νεολαίας και την έρευνα και γενική διοίκηση. Την βασική μας ομάδα συμπληρώνει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων με μερική απασχόληση από την Ιρλανδία και την Ευρώπη.
https://www.futureinperspective.com/

Οι στόχοι του ιδρύματος EMINA, περιλαμβάνουν την προώθηση του επαγγελματικού προσανατολισμού και του συνειδητού τρόπου ζωής στους νέους, καθώς και να διευκολύνουν εθνικά αλλά και διεθνή γεγονότα που επικεντρώνονται στην κοινωνική κατάσταση των νέων γενεών. Το Ίδρυμα, διαθέτει τεχνογνωσία σχετικά με τις συνήθειες των νέων και τις χρήσιμες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το Ίδρυμα EMINA, διοργανώνει ατομικές, συμβουλευτικές και ομαδικές δραστηριότητες σχετικά με το σχολείο και τις δυνατότητες εργασίας, προκειμένου να βοηθήσει τους νέους. Το Ίδρυμα EMINA, επικεντρώνεται επίσης σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην προστασία της νεολαίας που βρίσκεται σε κοινωνικά μειονεκτική θέση. Το Ίδρυμα διεξάγει έρευνα, προβαίνει σε επιστημονική δραστηριότητα και λειτουργεί προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές μειονοτικές ομάδες.
http://eminafoundation.eu/